شعبه تهران

شعبه مشهد

Contact Us

Tehran branch

  • Tehran Province, Tehran, District 3, Shirazi St
  • +98 21 8804 7841
  • info@ararat.in

mashad branch

  • انتهای خیابان سجاد، میدان آزادای ، نبش آزادی 15 ، پلاک 117
  • +98 51 3605 7925
  • info@ararat.in

موسسه همواره در جهت همکاری و توسعه نیرو انسانی و پروژهای اجرای نیازمنده نیرو های جدید و خوشفکر با اغوش باز میباشد ، لذا از تمامی همکاران محترم و دانش آموختگان حقوق جهت همکاری با موسسه دعوت به عمل می نماید

Close Menu